U bevindt zich hier: Home

Ondernemingsvereniging Waterland

Welkom op onze website

U bent van harte welkom op de website van Ondernemersvereniging Waterland.

De OVW is opgericht op 28 december 2011. Ontstaan door de samenvoeging van de Bedrijvengroep Waterland, Ondernemers Binnenstad Monnickendam, Het Spil, Broek in Waterland, Dollard, Ilpendam en Marken.


 

Activiteitenprogramma

Bekende en nieuwe activiteiten

Ondernemersvereniging Waterland zet een aantal activiteiten voort die door de diverse verenigingen reeds werden georganiseerd of ondersteund. Daarnaast zal Ondernemersvereniging Waterland ook invulling geven aan nieuwe activiteiten.

Zo zal een ieder de gelegenheid krijgen bijeenkomsten te organiseren of gedeelten ervan te gebruiken, waarbij tot doel wordt gesteld kennis te maken met elkaar en marktontwikkelingen - binnen de bij de vereniging aangesloten leden - bekend te maken. Verder kunnen in de programma’s onderdelen worden opgenomen waarvoor derden worden ingehuurd.

Er wordt altijd gestreefd de bijeenkomsten vroegtijdig kenbaar te maken en daarbij een aanvangstijd te hebben die zo breed mogelijk past bij de leden. In de agenda blijft vervolgens veel ruimte over voor samenzijn en netwerken.

Netwerk/bedrijfsbezoeken

In de vernieuwde samenstelling zijn de leden verspreid over de volledige Gemeente Waterland. Niet alle leden zullen op de hoogte zijn van de kwaliteiten en diensten van al deze ondernemers. Om de bekendheid met elkaar te bevorderen zullen er netwerk bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij leden de gelegenheid krijgen hun bedrijf te laten zien of hun bedrijf onder de aandacht te brengen.

Lid zijn van een ondernemersvereniging is nuttig en leuk en moet ook leuk blijven.

Ingewikkelde zaken als belangenbehartiging, belangrijke gesprekspartner zijn en dergelijk zijn belangrijke motivaties voor het OVW-lidmaatschap. Als bestuur van de OVW willen we ook aandacht besteden aan het plezier om lid te zijn en verbondenheid met Ondernemend Waterland te voelen.

Op een leuke manier betrokkenheid van de leden (en hun partners), verbondenheid en uiteraard synergiestimulerend werken is onze insteek. Het lidmaatschap van de OVW is voor wat betreft een actieve deelname aan programma’s vrijblijvend, maar wordt zo veel als mogelijk sterk gestimuleerd door attractiviteit in het programma en diversiteit in de onderdelen.

Lid worden?

U kunt zich aanmelden als nieuw lid van de Ondernemersvereniging Waterland door een mail te sturen naar bestuur@ovwaterland.nl. Klik hier voor meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap.

Agenda

18 mei:
Bedrijfsbezoek
24 mei:
Ondernemersloket op locatie
11 juni:
Gouwzeemarkt
22 juni:
Bedrijfsbezoek
07 juli:
Jan Haring markt
06 september:
Ondernemersloket op locatie
07 september:
Bedrijfsbezoek
12 oktober:
Bedrijfsbezoek BNC 2017
08 november:
Ondernemersloket op locatie
09 november:
Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek

Nieuwjaarsborrel 2017 in "De Waegh" in Monnickendam

[klik hier voor het verslag]